Browseren understøttes ikke

Vores system bruger den nyeste teknologi for at gøre din brugeroplevelse så god som mulig. Vi kan se, at du i øjeblikket benytter en gammel version af Internet Explorer, som ikke længere understøttes af Microsoft, og som derfor ikke er kompatibel med KapowCasino. Hent venligst den nyeste version af [Chrome Browser],[Safari],[Firefox] eller [IE: Edge] for at fortsætte.

Vi anbefaler, at du bruger KapowCasino med én af de følgende browsere.

Loader..

KapowCasino.dk Betingelser & Vilkår - version 1.2

Sidst opdateret 09.05.2022

KapowCasino.dk er en del af danske Unity Group ApS. KapowCasino.dk drives under en dansk online casino-licens udstedt af Spillemyndigheden til RoyalCasino.com Ltd., CVR-nummer C81199, med registreret kontor på Centre Place No. 28 Level 4, Edgar Bernard Street, Gzira GZR 1702, Malta og med operationelt kontor i København, Danmark. KapowCasino.dk tilbyder Casino spil online og på mobilenheder under følgende Betingelser & Vilkår, som du skal læse med stor omhyggelighed og godkende.   

KapowCasino.com Ltd forbeholder sig retten til at opdatere Betingelser & Vilkår til enhver tid.

 

Definitioner

Unity Group ApS: Unity Group ApS driver blandt andet online casino-virksomhed i Danmark. 

RoyalCasino.com Ltd.: Selskabet er en del af Unity Group ApS og ejer, driver og udbyder onlinespil på alle platforme og enheder.

KapowCasino.dk: Domænet hvorpå der drives online casino i Danmark.

Spiller: Betyder enhver person over 18 år, som har oprettet en spilkonto hos KapowCasino.dk med det formål at spille online casino, kun med fritids- og underholdningsmæssigt formål.

Spilkonto: En individuel konto hos KapowCasino.dk.

Kampagne: Et særligt tilbud på KapowCasino.dk om deltagelse i spil på særlige kampagnevilkår. Kampagnetilbud udsendes løbende.

Bonus: Et tillæg til Spillers egen indsats. Bonus vil typisk have form af ekstra spil eller beløb til brug på KapowCasino.dk og vil kunne ses på Bonuskontoen.

Bonuskonto: Den konto, hvor Spiller kan se status over opnået bonus og gennemspilskrav dertil. Bonuskontoen kan udelukkende anvendes på KapowCasino.dk og ikke udbetales. Når en bonus er gennemspillet, vil bonusbeløbet frigives til rigtige penge og overføres fra bonuskontoen til den rigtige pengekonto, hvorefter der kan udbetales hvis ønsket.


1. Registrering

1.1. Registrering som Spiller hos KapowCasino.dk kan kun foretages af en fysisk person med CPR nummer samt enten NemID eller MitID, ved at bekræfte følgende:

- at Spiller er over 18 år

- Spillers identitet (herunder fulde navn og CPR nummer)

- Spillers bopælsadresse

- Spillers tilsigtede spilleomfang

- Spillers gyldige e-mailadresse

- Spiller skal fremvise dokumentation for sin identitet og indkomst som en del af registreringen i overensstemmelse med enhver anmodning, som KapowCasino.dk til enhver tid måtte foretage. Ved accept af Betingelser & Vilkår godkender Spiller, at KapowCasino.dk er berettiget til at indhente oplysninger til verificering af Spillers identitet.

Indtil de oplysninger er tilvejebragt af spilleren og valideret af KapowCasino.dk, kan Spiller alene få en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto. Det betyder, at den spilkonto, hvor Spiller ikke har indsendt de nødvendige oplysninger, vil være en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto. Der kan ikke foretages udbetaling fra en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto til Spiller. En spiller kan ikke indbetale mere end DKK 10.000 til en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto. Medmindre indehaveren af en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto indsender den nødvendige og påkrævede dokumentation og bekræfter sin identitet indenfor 30 dage efter registrering, eller hvis indehaveren af en ikke med NemID/MitID verificeret spilkonto har afgivet ukorrekte oplysninger i forbindelse med registreringen, vil KapowCasino.dk lukke den ikke med NemID/MitID verificerede spilkonto.

Yderligere må personen ikke være:

- erklæret personligt konkurs

- umyndiggjort eller sat under lavværgemål

1.2. - Spiller godkender / accepterer de til enhver tid gældende Betingelser & Vilkår ved at benytte KapowCasino.dk ved registrering af en spilkonto. RoyalCasino.com Ltd forbeholder sig retten til at opdatere Betingelser & Vilkår til enhver tid og det er Spillers ansvar at holde sig opdateret med den seneste version

1.3. Registrering som Spiller er personlig og begrænset til en konto pr. husstand, postadresse, e-mail adresse, IP-adresse, CPR nummer, NemID eller MitID, betalingskort og bankkonto.

1.4. Det er ikke tilladt for ansatte i KapowCasino.dk (RoyalCasino.com Ltd. - CVR-nummer C81199, Malta), eller ansatte i andre virksomheder under gruppen Unity Group, at spille på KapowCasino.dk. Har en ansat en KapowCasino.dk Spilkonto ved ansættelsens begyndelse, skal denne suspenderes under ansættelsesforløbet. KapowCasino.dk kan kontaktes hvis der ønskes yderligere vejledning.

1.5. Registrering som Spiller hos KapowCasino.dk, sker ved oprettelse med personlige oplysninger, der anmodes om i registreringsprocessen, som kan identificere Spiller. Brug af postboks-adresse er ikke gyldigt. Spiller skal fuldføre og validere registreringsprocessen ved at indtaste Spillers personlige NemID eller MitID detaljer, som skal bruges ved log-ind til Spilkonto. Spiller skal ikke selv skrive brugernavn og adgangskode + det er ikke muligt at logge ind uden brug af NemID eller MitID.

1.6. Det er Spillers eget ansvar, at samtlige oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Hvis oplysningerne ikke er korrekte og kan verificeres hos CPR-registret, vil Spillers konto være midlertidig, overførsler er fastsat et maks. beløb på 10.000. kr., og der kan ikke laves udbetalinger fra kontoen. Er en spilkonto midlertidig, er det Spillers eget ansvar at indsende dokumentation, der beviser identitet og personlige detaljer inden for 30 dage. Er validering ikke komplet efter 30 dage, bliver kontoen lukket, og Spiller kan udelukkende få den resterende del af evt. overførte beløb tilbage efter modtagelse og godkendelse af ID samt det betalingskort, der er brugt til at foretage overførsler med til Spillers konto.

1.7. Såfremt der sker ændringer i de personlige oplysninger, der er angivet i forbindelse med registreringen, er det Spillers eget ansvar selv at opdatere oplysningerne hos KapowCasino.dk ved at kontakte vores Kundeservice.

1.8. KapowCasino.dk slår CPR-numre op i CPR-registret. Hvis der er uoverensstemmelser mellem Spillers afgivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret, er en Spilkonto midlertidig, indtil uoverensstemmelsen er afklaret. KapowCasino.dk forbeholder sig retten til at ændre Spillers indtastede oplysninger.

1.9. Spiller er forpligtet til at opbevare og anvende sit brugernavn, NemID, MitID og personlige adgangskode dertil på en forsvarlig og sikker måde, så andre ikke får kendskab til eller kan anvende Spillers brugernavn og personlige adgangskode. Det samme gælder for Spillers NemID og MitID samt adgangskode dertil. Spiller skal øjeblikkeligt informere KapowCasino.dk Kundeservice, hvis Spiller opdager eller får mistanke om, at andre misbruger Spillers konto.

1.10. KapowCasino.dk forbeholder sig til enhver tid retten til at spærre Spillers konto på KapowCasino.dk. Dette kan være af sikkerhedsmæssige årsager, mistanke om misbrug eller af anden årsag.

1.11. Der skal i henhold til spillelovgivningen angives det forventede spilleomfang. Her skal Spiller vælge lavt, mellem eller højt.

1.12. Registrering og spil på KapowCasino.dk under ophold i udlandet kan være forbudt i henhold til det pågældende lands lovgivning, og KapowCasino.dk har intet ansvar i denne henseende. Det er alene Spillers ansvar.


2. Immaterielle rettigheder

2.1. Alle varemærker, servicemærker, ophavsrettigheder og handelsnavne samt billeder, grafik, tekst, koncepter eller metoder (under et kaldet "immaterielle rettigheder"), der findes på hjemmesiden, samt materiale indeholdt deri tilhører alene KapowCasino.dk, eller leverandører og partnere heraf. Indehaver af spilkonto er ikke berettiget til at udnytte eller på anden måde bruge nogen immaterielle aktiver uanset til hvilket formål. 

2.2. Brug af KapowCasino.dk varemærker, samt andre lignende mærker og KapowCasino-logoer tillades ikke. Spiller må ikke bruge KapowCasino.dk materiale eller indhold ud over det tilladte i henhold til lovgivningen.


3. Begrænsning af ansvar

3.1. Spiller er indforstået med, at Spiller benytter KapowCasino.dk på eget ansvar.

3.2. KapowCasino.dk kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for nogen form for skade eller tab, direkte eller indirekte, som følge af spil på KapowCasino.dk. Herunder, men ikke begrænset til, ansvar for sine leverandører af software og klientapplikationen, skade, driftstab, økonomiske tab, tab af forretningsoplysninger eller følgeskade, der følger brugen af, eller manglende evne til at bruge, KapowCasino.dks produkter. Dette er yderligere gældende selv hvis KapowCasino.dk er underrettet af Spiller om muligheden for dette. Hvis Spiller er utilfreds med virksomhedens tjenesteydelser, inklusiv spillene og relevante Betingelser, er Spillers eneste og eksklusive retsmiddel at ophøre med at anvende KapowCasino.dks tjenester.


4. Skadesløsholdelse

4.1. Spiller skal holde KapowCasino.dk, dennes medarbejdere, ledere, bestyrelsesmedlemmer, associerede selskaber, datterselskaber, licenstagere og leverandører, skadesløse og uden skyld, og skal fuldt ud holde disse skadesløse for alle omkostninger, udgifter, tab, forpligtelser og erstatning, uanset art, der måtte opstå som følge af Spillers brug af KapowCasino.dk eller hvilken som helst form for misligholdelse af disse Betingelser & Vilkår, der måtte opstå som følge af Spillers adgang til, brug eller genanvendelse af KapowCasino.dks hjemmeside og produkter, deltagelse i spillene, eller accept af gevinster. Ligeså holder Spiller KapowCasino.dk skadesløs hvis dette skyldes, at andre personer har fået adgang til KapowCasino.dk, ved at bruge Spillers brugeridentifikation og log ind detaljer. Dette følger anvendelse af betalingstjenestelovens regler om dækning af tab for andres uberettigede brug af Spilkontoen. Jævnfør betalingstjenestelovens regler, kan KapowCasino.dk i nogle tilfælde dække tab, dog ikke i følgende tilfælde:

4.1.1. Hvis Spiller har handlet svigagtigt og/eller bevidst undladt at opfylde sine forpligtelser efter betalingstjenestelovens §59, hæfter Spiller fuldt for tabet.

4.1.2. Hvis Spilleren har oplyst sin brugeridentifikation eller adgangskode og kodeord til 3. mand, og hvis Spiller derved burde indse eller har indset, at dette kunne medføre forhøjet risiko for uberettiget brug, hæfter Spiller ligeledes fuldt for tabet.

4.1.3. Hvis Spiller ikke har reageret rettidigt efter at have opdaget, at Spillers brugeridentifikation, adgangskode eller kodeord er kommet til 3. mands kendskab, hvis Spiller har overdraget sin brugeridentifikation, adgangskode eller kodeord til 3. mand, eller hvis Spiller på uansvarlig vis har været skyld i den uberettigede brug, hæfter Spiller med op til kr. 8.000 af tabet.

4.1.4. Hvis brugeridentifikation eller adgangskode og kodeord er brugt i forbindelse med uberettiget brug, hæfter Spiller med op til 1.100 kr. af tabet.

4.2. Ved mistanke om 3. mands adgang til Spillers KapowCasino.dk konto, er Spiller forpligtet til at ændre adgangskode og kodeord hurtigst muligt og herefter rette henvendelse til KapowCasino.dk. Alle sådanne sager anmeldes til Politiet som 3. mands misbrug af Spillers betalingsmidler og/eller Spillers indestående på Spilkontoen og opfølges indtil sagen er retsligt løst hvor muligt.


5. Betalinger


5.1 Overførsel

5.1.1. Det minimale overførselsbeløb pr. transaktion pr. Spiller er 100,00 kr.

5.1.2. Spiller skal overføre penge i danske kr. (DKK) fra kreditkort (Dankort, Visakort, MasterCard eller MobilePay), før det er muligt at købe spil for rigtige penge. Dog kan der opstå situationer, hvor en bonus er gennemspillet til rigtige penge, som kan benyttes til at købe spil for rigtige penge. Penge, der er overført med det ene formål at købe spil for rigtige penge, kan tilbageføres til Spillers bankkonto ved lukning af Spilkontoen. Der optjenes ikke renter på en KapowCasino.dk spilkonto.

5.1.3. Det er ikke muligt at benytte kontanter til køb af spil for rigtige penge på KapowCasino.dk, ligesom der ikke kan ydes nogen former for kredit til Spiller.

5.1.4. Det er ikke muligt at foretage køb af andre varer end internetspil ved brug af indestående på Spilkontoen.

5.1.5. Spiller er ansvarlig for at kontrollere, at ind- og udbetalinger på Spilkontoen er foretaget korrekt.

5.1.6. Overførsler kan ses på Spilkontoen i en et-års periode, efter at seneste transaktioner har fundet sted. Spiller skal ved uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter transaktionen er gennemført - meddele det til KapowCasino.dk. Undlader Spiller dette, fortaber han/hun retten til at gøre evt. krav gældende over for KapowCasino.dk.

5.1.7. Overførsel mellem bank- og spilkonto, eksempelvis ved brug af betalingskort eller bankoverførsel, kan af KapowCasino.dk pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå af KapowCasino.dk.

5.1.8. Gevinsten vil være til rådighed på Spillers konto hurtigst muligt efter spillets afslutning. Se i øvrigt Spillereglerne for de enkelte spil ved at klikke på ’?’ eller ’i’ i spillevinduet.

5.1.9. Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en Spillers konto eller bankkonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, eller der er tale om snyd eller anden misligholdelse af spilleregler m.v. fra Spillers side, er KapowCasino.dk berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spilkontoen.

5.1.10. Såfremt en tilbagetrækning af penge fra bankens side påfører KapowCasino.dk omkostninger, uanset om dette sker på baggrund af misbrug af et betalingskort, manglende dækning på det anvendte betalingskort eller af anden årsag, forbeholder KapowCasino.dk sig ret til at tilbageføre et beløb svarende til de pålagte omkostninger fra Spillers Spilkonto.

5.1.11. Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på Spillers konto, er KapowCasino.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved Spillers overførsel af penge til spilkontoen eller i eventuelle vundne gevinster, som indsættes på spilkontoen.


5.2 Udbetalinger

5.2.1. Det minimale udbetalingsbeløb pr. transaktion pr. Spiller er 100,00 kr.

5.2.2. Det maksimale samlede beløb, der dagligt kan udbetales til en Spiller, fra KapowCasino.dk er 50.000,00 kr. En dag defineres som en sammenhængende 24-timers periode mellem tiderne 00.00 og 23.59.

5.2.3. Der udbetales udelukkende fra Spillers Spilkonto hos KapowCasino.dk til Spillers NemKonto. Dette gøres for at øge sikkerheden omkring Spillers midler og dermed forebygge svig.

5.2.4 Der betales ikke gebyrer af Spiller for udbetalinger til Spillers NemKonto. I tilfælde hvor Spillers NemKonto er en udenlandsk bankkonto, betaler Spiller eventuelle udbetalingsgebyrer fastsat af de involverede banker. Dette fratrækkes udbetalingen.

5.2.5. Det accepteres af Spiller, at Spiller ikke kan holde KapowCasino.dk ansvarlig for eventuelle anmodninger om udbetalinger der tilsammen overstiger det maksimale daglige beløb for hver 24-timers periode. Dog kan KapowCasino.dk efter eget skøn og diskretion vælge at udbetale større beløb og gevinster til Spiller per dag.

5.2.6. KapowCasino.dk udfører sikkerhedskontroller på tilfældigt-udvalgte daglige udbetalinger. Dette kan medføre at vores behandlingstid kan tage 3-10 hverdage, da yderligere dokumentation skal anmodes om og modtages af Spiller for at bevise forklaring eller ejerskab af betalingskort eller bankkonto. Det er udelukkende KapowCasino.dk der beslutter, om en anmodning af dokumentation er nødvendigt.

5.2.7. KapowCasino.dk forbeholder sig retten til at overvåge og kontrollere alle transaktioner jævnfør interne kontrolprocedurer. En sådan kontrol foretaget af KapowCasino.dks sikkerhedsafdeling kan betyde anmodning om yderligere dokumentation fra Spiller. Sådanne kontrolprocedurer varetages ansvarligt og i Spillers interesse for at sikre korrekt udbetaling til Spiller. Alle gevinster vil i mellemtiden være til rådighed på Spillers Spilkonto på KapowCasino.dk.


6. Behandling af personoplysninger

6.1. 

Dataansvarlig:

RoyalCasino.com Ltd

Centre Place No. 28 Level 4

Edgar Bernard Street

Gzira GZR 1702

Malta

CVR-nr.: C-81199

6.2. RoyalCasino.com Ltd. overholder den til enhver tid gældende lovgivning om behandling af personoplysninger, herunder den maltesiske databeskyttelseslov (kapitel 440) sammen med relevante forordninger fra EU-parlamentet og fra Rådet, herunder især Forordning af d. 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer og behandling af personoplysninger samt Forordningen om den fri bevægelighed af persondata.

RoyalCasino.com Ltd. indsamler person- og kontaktoplysninger i løbet af registreringsprocessen på KapowCasino.dk, samt når Spiller bruger de udbudte tjenester og kontakter RoyalCasino.com Ltd.’s Kundeservice. Fra gang til gang indhentes også oplysninger om Spiller fra offentlige kilder eller tredjepartstjenester.

RoyalCasino.com Ltd. indsamler og behandler følgende oplysninger om Spiller:

6.2.1. Ved registrering på KapowCasino.dk afgiver Spiller en række person- og kontaktoplysninger til RoyalCasino.com Ltd., så som navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, køn, fødselsdato samt CPR-nummer, der er nødvendige for oprettelsen af Spillers Spilkonto. Disse data bruges desuden til etablering og gennemførelse af spil, for betaling og for overførsel af gevinster samt for at informere om relevante markedsføringstilbud fra MRAP Gruppen, i de tilfælde hvor specifikt samtykke hertil er givet af Spiller.

6.2.2. Ved kontakt med KapowCasino.dk's Kundeservice kan Spiller blive bedt om at fremsende yderligere oplysninger så som personlig identifikation, billed-ID, bevis for adresse, fuldmagter samt eventuelt bank- og finansoplysninger, der alle indgår i bekræftelsen af Spillers identitet og for at sikre, at RoyalCasino.com Ltd. overholder de juridiske forpligtelser under den udstedte spillicens fra Spillemyndigheden, herunder især Anti-hvidvask, Ansvarligt Spil og bekæmpelse af svindel.

6.2.3. Ved brug af KapowCasino.dk's tjenester vil der ydermere automatisk blive indsamlet oplysninger om, hvordan Spiller interagerer med KapowCasino.dk og de udbudte spil, Spillers enheder så som model, IP-adresser, browsere og operativsystem, samt login- og bankoplysninger. Disse oplysninger vil udelukkende blive brugt til at give Spiller adgang til spil for rigtige penge, til indsamling af statistik omkring brugen af KapowCasino.dk, til at personalisere Spillers oplevelse på KapowCasino.dk samt til direkte markedsføring via email, SMS, push-beskeder, telefonopkald og digitale annoncer på eksterne medier så som Google, Facebook og andre medie-partnere.

6.2.4. RoyalCasino.com Ltd. benytter desuden oplysninger om Spiller fra tredjeparter for at verificere Spillers identitet, sikre krypteret login via enten NemID eller MitID samt for fortsat at udbyde de aftalte tjenester til Spiller på KapowCasino.dk. Herudover kan RoyalCasino.com Ltd. også gøre brug af tredjeparter i forbindelse med personalisere Spillers oplevelse på KapowCasino.dk, fremsende markedsførings- og servicemeddelelser samt for eksempelvis opretholde de licensmæssige forpligtelser omkring Ansvarligt Spil ved at benytte selvudelukkelsesdata fra ROFUS, Register over Frivilligt Udelukkede Spillere.

Den ovenstående liste over personlige oplysninger er ikke udtømmende, og KapowCasino.dk Kundeservice kan anmode om yderligere oplysninger fra Spiller, når det er relevant og nødvendigt for at verificere Spillers Spilkonto eller for fortsat at udbyde tjenester på KapowCasino.dk.

6.3. RoyalCasino.com Ltd. er forpligtet pr. lov til at behandle alle oplysninger, som Spiller afgiver, eller som selv indhentes, fortroligt. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset og relevant antal medarbejdere i RoyalCasino.com Ltd.

6.4. Personoplysninger vil med nedenstående undtagelser alene blive behandlet af RoyalCasino.com Ltd. i relation til kundeforholdet mellem Spiller og KapowCasino.dk og RoyalCasino.com Ltd. Alle informationer om Spiller lagres på sikre systemer lejet af Bejoynd Platform Services, som af RoyalCasino.com Ltd. er påbudt at videresende data til den danske Spillemyndighed, jævnfør gældende lovgivning. Adgangen til Spillers data for Bejoynd Platform Services er ene og alene med lagring- og rapporteringshensigt på vegne af RoyalCasino.com Ltd.

6.5 RoyalCasino.com Ltd. videregiver ikke dine personoplysninger til eksterne virksomheder uden Spillers eksplicitte tilladelse, jf. alle punkter i denne sektion 6. Spillers personoplysninger bruges kun internt i RoyalCasino.com Ltd., herunder datter- og søsterselskaber i Unity Group, med henblik på at informere Spiller om relevante marketingtilbud fra i Unity Group, som menes at have interesse for Spiller, men kun i de tilfælde hvor Spiller har givet eksplicit samtykke til at modtage markedsføring. Samtykket til markedsføring verificeres i registreringsprocessen via enten NemID eller MitID, og samtykket til markedsføring kan altid trækkes tilbage under Spillers profil på KapowCasino.dk.

Dog kan RoyalCasino.com Ltd. videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet, eksempelvis i tilfælde af mistanke om svindel, hvidvask eller terrorfinansiering. RoyalCasino.com Ltd. kan også dele personoplysninger med samarbejdspartnere samt andre tredjepart serviceudbydere, herunder men ikke begrænset til analysevirksomheder og revisorer samt til eksterne markedsføringspartnere igennem ikke-personlige og anonyme oplysninger så som cookies, mac-adresser og andre typer ID på Spillers enheder. Disse samarbejdspartnere vil alle agere som databehandlere under den gældende Databehandleraftale mellem parterne og har udelukkende hjemmel til at behandle personoplysninger i overensstemmelse med klare instrukser fra RoyalCasino.com Ltd. og herved ikke til egne formål. 

Nogle samarbejdspartnere kan behandle personoplysninger i lande uden for EU/EØS, som eksempelvis USA. Det juridiske grundlag for internationale data-overførsler er EU’s standardkontraktbestemmelser for videregivelse af personoplysninger fra dataansvarlige til databehandlere, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF her.

Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra Spiller.

6.6. KapowCasino.dk gennem RoyalCasino.com Ltd. opbevarer Spillers data i 5 år efter ophør af Spillers konto, som pr. lovgivning og krav fra Spillemyndigheden.

6.7. De oplysninger KapowCasino.dk, gennem RoyalCasino.com Ltd., har registreret om Spiller, vil være tilgængelige for Spiller. Spiller kan til enhver tid søge om indsigt i de oplysninger, som KapowCasino.dk gennem RoyalCasino.com Ltd. har registreret om Spiller samt søge om at opdatere disse data, ændre samtykke til markedsføring og få data udleveret. Henvendelse herom skal ske til KapowCasino.dk's Kundeservice.


7. Regler for Spilkonto

7.1. Efter Spiller har godkendt Betingelser & Vilkår og registreret sig i overensstemmelse hermed inkl. indtastning af CPR nummer og verificering med enten NemID eller MitID, giver KapowCasino.dk adgang til én Spilkonto for Spiller.

7.2. En Spilkonto er personlig, og Spiller må udelukkende handle og deltage i spil på egne vegne, det værende som privatperson, og kun med underholdningsmæssig hensigt. Spiller må ikke deltage på vegne af andre. En overtrædelse heraf udgør misligholdelse af disse Betingelser & Vilkår.

7.3. KapowCasino.dk er ikke ansvarlig for, at omstændigheder uden for KapowCasino.dks kontrol, medfører at kommunikationen til og fra KapowCasino.dks systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer fra leverandører forhindrer, at spil kan gennemføres.

7.4. Hvis et spil for rigtige penge bliver afbrudt, uanset hvornår i en spilsession, vil alle spilinformationer og placerede indsatser automatisk gemmes, indtil spillet igen åbnes af Spiller hvor muligt. Spiller kan herefter fortsætte spillet fra det punkt, hvor spillet tidligere blev afbrudt. Spil, som ikke er afsluttede af den ene eller anden grund, forbliver uafsluttede i 90 dage, hvorefter spillet annulleres og indsatsen gives til velgørenhed. KapowCasino.dk tager alle rimelige skridt for at sikre at et afbrudt spil kan genoptages som beskrevet ovenfor. Hvor dette ikke er muligt grundet en fejl i spillet, annulleres spillet og alle indsatser, hvorefter disse tilbageføres til Spillers Spilkonto. Hvis en Spiller oplever fejl kan Spiller til enhver tid finde uafsluttede spil under ”Min Konto”, og vedkommende kan yderligere kontakte KapowCasino.dk kundeservice.


8. Lukning af spilkonto

8.1. KapowCasino.dk kan til enhver tid og uden varsel lukke en Spilkonto. Igangværende spil afbrydes dog ikke. En lukning kan f.eks. ske, hvis Spiller har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin Spilkonto eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder disse Betingelser & Vilkår. KapowCasino.dk kan desuden lukke en Spilkonto, såfremt spillemønster - efter KapowCasino.dks vurdering - har karakter af spilafhængighed og ikke stemmer overens med det forventede spilleomfang, som blev angivet i registreringsprocessen. Så vidt muligt orienteres Spiller på forhånd om en lukning.

8.2. KapowCasino.dk kan til enhver tid, uden forudgående information til Spiller, lukke en Spilkonto, hvis KapowCasino.dk finder dette nødvendigt af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

8.3 Chat og mail hensyn skal til alle tider observeres. Ved alle henvendelser og efterfølgende svar, kommunikerer KapowCasino.dk med respekt uagtet uenigheder eller opretholdelse af disse Betingelser & Vilkår. Det forventes at Spiller ligeledes kommunikerer med respekt og Spiller forpligter sig til følgende regler der skal overholdes ved enhver kommunikation inklusiv via email og chat:
- Kommuniker med respekt – Brug ikke skadelige, hadefulde, diskriminerende, truende, uanstændige ord og bandeord
- Skriv med respekt – Brug ikke kun store bogstaver da det er det samme som at råbe, ligeledes ikke forkortelser der ikke er respektfulde
- Send med respekt – Skriv eller afsend ikke den samme besked igen og igen

Ved enhver overtrædelse af ovenstående chat- og mailhensyn, kan KapowCasino.dk tildele en karantæneperiode hvor Spiller ikke vil være berettiget til at modtage svar fra RoyalCasino.com Ltd. Ved gentagne overtrædelser kan KapowCasino.dk være nødsaget til at lukke en Spilkonto. Ved truende eller skadelig adfærd kan KapowCasino.dks juridiske afdeling beslutte at melde dette til politiet. Det er KapowCasino.dk, der til alle tider vurderer og afgør, hvornår en overtrædelse foregår.

8.4. En evt. genåbning af en Spilkonto vil finde sted, når forholdene, som har givet anledning til lukningen, ikke længere er til stede. KapowCasino.dk er ikke ansvarlig for evt. tab, som følge af lukningen af en Spilkonto.


9. Inaktiv konto

9.1. En inaktiv konto er en Spilkonto, hvor der ikke er registreret nogen form for log-ind i en periode, der overstiger 12 på hinanden følgende måneder. KapowCasino.dk opkræver ikke et administrationsgebyr for en inaktiv konto. Spiller kan genaktivere sin konto ved at logge ind.

9.2. I tilfælde hvor KapowCasino.dk har suspenderet en Spilkonto, afhænger en evt. udbetaling af midler fra Spilkontoen af udfaldet af den enkelte sag. I sager hvor der er tale om mulig svig og aktivitet som er i strid med disse Betingelser og Vilkår, vil saldoen og Spilkontoen forblive suspenderet, indtil en undersøgelse er tilendebragt.

9.3. I tilfælde af svig udbetales saldoen ikke og sagen meldes til Politiet hvor denne instans ikke allerede er involveret. I tilfælde, hvor der ikke er tale om svig, følges Betingelserne og eventuel udbetaling af saldo på Spilkontoen jævnfør sektionen om "Ophør af Spilkonto".


10. Ophør af spilkonto

10.1. Spiller kan til enhver lukke sin spilkonto og opsige de accepterede Betingelser & Vilkår for spil. Dette udføres ved at kontakte KapowCasino.dks Kundeservice.

10.2. Det er ikke muligt for KapowCasino.dk helt at slette en Spilkonto eller detaljer herpå grundet krav i lovgivningen om at KapowCasino.dk skal gemme alle spilkonti i 5 år.”

10.3. KapowCasino.dk kan til enhver tid bringe en spilkonto til ophør med omgående virkning, såfremt der er en rimelig mistanke om, at Spiller har gjort sig skyldig i bonusmisbrug eller forsøg derpå, enten selv eller som del af en gruppe. Her forbeholder KapowCasino.dk sig retten til:

- efter eget valg at annullere retten til den bonus, der er tildelt Spiller, og eventuelle gevinster fra den bonus

- at inddrage, afvise eller tilbagekalde et bonustilbud fra Spiller

- at blokere en Spillers adgang til særlige tilbud/produkter

- at udelukke Spiller fra alle fremtidige tilbud/produkter

- at bringe Spillers konto til ophør med omgående virkning.

10.4. På baggrund af en vurdering er det alene KapowCasino.dk der afgør, hvorvidt der foreligger en misligholdelse af Betingelser & Vilkår samt eventuelle særligt gældende Betingelser & Vilkår.

10.5. KapowCasino.dk kan opsige nærværende Betingelser & Vilkår med 1 måneds varsel.

10.6. Ved ophør af Spillers konto hos KapowCasino.dk, lukkes Spilkontoen, og eventuel saldo som ikke er underlagt eventuelle kampagnebetingelser overføres til Spillers bankkonto senest 5 hverdage efter lukningen. Hvor der er igangværende spil på Spilkontoen og disse ikke er afsluttet af Spiller efter anmodning fra KapowCasino.dk, vil eventuelle indsatser være tabt af Spiller.


11. Spilafhængighed

11.1. Spiller er via disse Betingelser & Vilkår, registreringsprocessen af en Spilkonto, samt Ansvarligt Spil sektionen på KapowCasino.dk, oplyst om et antal muligheder for at kontrollere og begrænse sit spilforbrug. Dette kan gøres af Spiller for at overvåge Spillers spilforbrug samt for at forebygge og sikre mod spilafhængighed eller mistanke om samme.

Spiller har mulighed for selv at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser på Begrænsninger-siden under Min Konto. Disse grænser inkluderer muligheden for at sætte overførselsgrænser til Spilkontoen. Alle begrænsninger kan – indenfor den eventuelle maksimale ramme – til enhver tid hæves og sænkes af Spiller. En hævet grænse træder først i kræft efter 24 timer, mens en sænket grænse træder i kraft med det samme.

På Beløbsgrænser-siden kan Spiller selv udelukke sig fra spil via sin Spilkonto midlertidigt eller permanent. Ved midlertidig udelukkelse kan Spilkontoen spærres i enten 24 timer via "Konto på pause" funktionen eller i en periode på 30 dage. Ved endelig udelukkelse, lukkes Spilkontoen og kundeforholdet ophører. Spiller kan også kontakte KapowCasino.dks Kundeservice og angive en ønsket pause-periode.

KapowCasino.dk henviser yderligere til mulige spørgsmål Spiller bør gennemgå hvis denne har mistanke om spilafhængighed. Disse er tilgængelige på siden Ansvarlighed på KapowCasino.dk.
Spiller kan endelig lade sig registrere i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) ved henvendelse til Spillemyndigheden eller via ROFUS.nu. Ved at afgive samtykke til registrering heri kan Spiller udelukke sig midlertidigt eller permanent fra at spille onlinespil på alle spillesider i Danmark. ROFUS’ logo findes desuden i bunden af vores hjemmeside.


12. Standardvilkår for kampagner

12.1. Vilkårene i dette afsnit gælder for alle kampagnetilbud, dog ikke for registrerings- og velkomstbonussen, som er tilgængelige på KapowCasino.dk. Desuden gælder eventuelle særlige kampagnevilkår, som er angivet i forbindelse med den relevante kampagne. I det omfang, der er tale om en bonuskampagne, gælder tillige angivne vilkår for bonus.

12.2. I tilfælde af konflikt eller inkonsekvens mellem disse standardvilkår for kampagner og eventuelle, relevante, særlige kampagnevilkår, er det de særlige kampagnevilkår, der gælder.

12.3. Den periode, som kampagnen er aktiv i, angives i de relevante særlige kampagnevilkår. Hver kampagne lukker automatisk, når den relevante kampagneperiode udløber, hvorefter deltagelse i den kampagne ikke længere er mulig.

12.4. Når der ikke er angivet nogen kampagneperiode, slutter den relevante kampagne, når den afbrydes på platformen.

12.5. For at være berettiget til at deltage i kampagner, der er angivet som tiltænkt nye Spillere, eller som er beskrevet som et tilbud til 'nye Spillere' eller et 'tilmeldingstilbud' eller lignende, må Spiller ikke tidligere have åbnet en Spilkonto hos RoyalCasino.com Ltd. Sådanne kampagner kan tillige ikke bruges i sammenhæng med nogen anden kampagne.

12.6. Identiteten af enhver Spiller, som deltager i en kampagne afholdt af KapowCasino.dk, verificeres ud fra et relevant antal af følgende kriterier: navn, CPR-nummer, postadresse, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskort, bankkonto eller anden indsendt dokumentation. KapowCasino.dk forbeholder sig retten til at anmode om yderligere oplysninger, hvis dette bedømmes som nødvendigt for at sikre at Spiller opfylder kampagne-betingelserne og efterfølgende deltagelse i kampagner.

12.7. Hvis intet andet er angivet i de relevante, særlige kampagnevilkår eller i vilkår for bonus, kan en Spiller kun deltage i hver kampagne én gang.

12.8. Hvis en Spiller misligholder vilkårene for deltagelse i en kampagne, eller snyder, manipulerer eller prøver at manipulere med tilmeldingsprocessen til eller driften af enhver kampagne, eller hvis adfærd er i strid med reglerne eller hensigten med den relevante kampagne, eller som efter KapowCasino.dk-koncernens rimelige vurdering, kan være skadelig for koncernen eller nogen af dens respektive produkters omdømme, forbeholder KapowCasino.dk sig ret til at diskvalificere Spiller samt tilbageføre en eventuel uretmæssig bonus, betaling eller præmie fra Spillers Spilkonto eller bonus-konto.

12.9. Medmindre de relevante kampagnevilkår angiver, at det er muligt at deltagelse i en kampagne uden at foretage en indbetaling eller indsats i et spil, så er deltagelse i alle kampagner betinget af, at Spiller har foretaget det angivne minimumsindskud i kampagneperioden og er modtager af tilbuddet.

12.10. Spillere, som vinder en præmie som følge af en kampagne, skal acceptere den relevante præmie "som den er", og der er ikke nogen ret til en alternativ pengepræmie, medmindre KapowCasino.dk vælger at tilbyde en sådan alternativ pengepræmie. KapowCasino.dk forbeholder sig ret til når som helst at udskifte enhver præmie med en eller flere præmier af lignende værdi. Når en Spiller vinder en præmie, som ikke er penge, gør KapowCasino.dk alle rimelige forsøg på at kontakte vinderen ved hjælp af den pågældende Spillers kontaktoplysninger, men hvis KapowCasino.dk ikke har været i stand til at komme i kontakt med vinderen inden for 30 dage, efter at præmien er vundet, forbeholder KapowCasino.dk sig ret til at udtrække en anden vinder i stedet for den oprindelige vinder eller at afstå præmien helt uden ansvar over for vinderen.

12.11. Spiller kan maksimum vinde 2.500 kr. på alle kampagner omhandlende Spins på KapowCasino.dk, uden krav om overførsel i forbindelse med tilbuddet. Hvis Spiller vinder mere end 2.500 kr. på en Spins kampagne, uden krav om overførsel i forbindelse med tilbuddet, ved opfyldelse af kampagnens andre Betingelser, vil differencen blive udregnet og fratrækkes Spillers Spilkonto. 

12.12. KapowCasino.dk har intet ansvar i forhold til eventuel betaling af skat af vundne gevinster.

12.13. KapowCasino.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis en kampagne ikke kan gennemføres som planlagt, f.eks. på grund af tekniske problemer eller omstændigheder uden for KapowCasino.dks kontrol.

12.14. KapowCasino.dk forbeholder sig retten til når som helst at ændre, afbryde eller opsige enhver kampagne med eller uden varsel og uanset grund, inklusive fejl i teknisk opsætning eller leverandørfejl.


13. Velkomstbonus, Overførselsbonus & Free Spins

 

13.1. Velkomstbonus

13.1.1. Velkomstbonussen er 100 Spins til Book of Dead, betinget af en overførsel på minimum 100 kr. Hvert Spin har en værdi på 1 kr.

13.1.2. Velkomstbonussen gælder kun for nye spillere, der har oprettet en spilkonto på og efter d. 11. maj 2020, som ikke tidligere har haft en spilkonto hos KapowCasino.dk. Velkomstbonussen skal aktiveres inden for 60 dage efter oprettelse af en spilkonto.

13.1.3. Velkomstbonussen gælder kun ved spillers første overførsel. Spiller kan kun have én aktiv bonus ad gangen og Velkomstbonus kan ikke sammenlægges eller kombineres med andre bonusser. For at aktivere en ny bonus skal Betingelser & Vilkår for den bonus, spiller først har indgået, opfyldes eller annulleres.

13.1.4. Velkomstbonussen er personlig og begrænset til en pr. husstand, e-mailadresse, IP-adresse, betalingskort eller bankkonto, medmindre andet er angivet.

13.1.5. Når Velkomstbonussen aktiveres bliver Spillers egne penge låst til bonussen, og den samlede sum kan ikke udbetales, før gennemspilskravet er opnået og Velkomstbonussen frigivet.

13.1.6. Spiller kan til enhver tid anmode om oplåsning af egne penge. Hvis dette og/eller en udbetaling bliver foretaget inden gennemspilskravet for Velkomstbonussen er opfyldt, medfører det at Velkomstbonussen og alle gevinster vundet, mens Velkomstbonussen var aktiv, annulleres og fjernes fra spilkontoen. Spilleren mister retten til fortsat at deltage i Velkomstbonussen (dog er dette underlagt KapowCasino.dks skøn).

13.1.7. For at sikre fair spil er et gennemspilskrav på 10x bonusværdien samt 10x Spillers overførsel gældende, før Velkomstbonussen frigives. Herefter kan bonussen frit bruges til yderligere spil eller udbetales.

13.1.8. Rigtige penge bruges altid først, herefter evt. bonus-penge.

13.1.9. Alle gevinster vundet mens Velkomstbonussen er aktiv, betragtes som bonus-penge og kan ikke udbetales, førend gennemspilskravet er mødt.

13.1.10. Værdien af velkomstbonussen på 100 Spins på 100 kr. samt den kvalificerende overførsel på 100 kr. skal gennemspilles 10 gange, før der kan foretages en udbetaling. Eksempel: Værdien af velkomstbonussen på 100 Spins, har et gennemspilskrav på 10 gange = 1.000 kr. Den kvalificerende overførsel på minimum 100 kr. har også et gennemspilskrav på 10 gange = 1.000 kr. Det giver et samlet gennemspilskrav på = 2.000 kr. for velkomstbonussen, uanset gevinster vundet fra 100 Spins, da det er værdien af Spins + overførsel der danner det totale gennemspilskrav.

13.1.11. Indsatser på gamble- og bonus features er ikke tilladt under Velkomstbonussen. Gevinster vundet fra gamble- og bonus features vil være ugyldige.

13.1.12. For at sikre fair spil og for at undgå bonus snyd, er en maks. indsatsgrænse på 100 kr. gældende pr. indsats indtil gennemspilskravet er mødt. Hvis Spiller bryder denne grænse, anerkender Spiller at bonus og gevinster heraf vil være ugyldige. KapowCasino.dk er i sin ret til at bruge diskretion i sådanne sager.

13.1.13. Risikofrie spil tæller ikke med i gennemspilskravet og vil betragtes som uregelmæssigt spil og være ugyldige.

13.1.14. Følgende spil må ikke spilles når Velkomstbonussen er aktiv: The Wish Master, Eggomatic, Lucky Angler, Blood Suckers, Blood Suckers 2, Pimped, Eye of the Kraken, Tower Quest, Jackpot 6000, 1429 Uncharted Seas, Holiday Season, Live Casino spil og Bordspil.

13.1.15. Brud på betingelserne kan resultere i aflysning af eventuelle gevinster.

 

13.2. Overførselsbonus

13.2.1. En Overførselsbonus har typisk et gennemspilskrav på 10 x bonus + overførsel, før den frigives fra Spillers bonuskonto til pengekonto og evt. kan udbetales. En Overførselsbonus aktiveres oftest ved indtastning af en bonuskode modtaget i et nyhedsbrev eller e-mail, inden udløbsdatoen anført med tilbuddet.

13.2.2. Tilbud om Overførselsbonus er kun gældende for modtageren af nyhedsbrevet/e-mailen, hvori tilbuddet er beskrevet.

13.2.3. Når bonussen aktiveres, bliver spillerens egne penge låst til bonussen, og den samlede sum kan ikke udbetales, før gennemspilskravet er opnået, og Overførselsbonussen frigivet.

13.2.4. Spiller kan til en hver tid anmode om oplåsning af egne penge. Hvis dette og/eller en udbetaling bliver foretaget, inden gennemspilskravet for bonus er opfyldt, medfører det, at bonussen og alle gevinster vundet, mens bonussen var aktiv, annulleres og fjernes fra spilkontoen. Spilleren mister retten til fortsat at deltage i bonussen, dog er dette underlagt KapowCasino.dks skøn.

13.2.5. For at sikre fair spil er et gennemspilskrav på 10 x bonus + overførsel gældende, før bonussen frigives. Herefter kan bonussen frit bruges til yderligere spil eller udbetales.

13.2.6. Rigtige penge bruges altid først, herefter evt. bonuspenge.

13.2.7. Alle gevinster vundet mens bonussen er aktiv, betragtes som bonuspenge og kan ikke udbetales, førend gennemspilskravet er mødt.

13.2.8. Overførselsbonussen kan kun gennemspilles på spilleautomater, hvor vejningen er 100%. Andre spiltyper som Roulette, Black Jack og Video Poker bidrager ikke imod gennemspilskravet. For at udregne gennemspilskravet skal man gange gennemspilskravet med vejningen. Eksempel på tilbud om 100% Overførselsbonus: Spiller overfører 200 kr. til sin KapowCasino.dk spilkonto og modtager en Overførselsbonus på 200 kr. (100% match af det overførte beløb). Spilleren har nu i alt 400 kr. at spille for. Før at bonussen frigives skal gennemspilskravet mødes: (10x 200 kr. + 10x 200 kr.) = 4.000 kr. Når der er omsat for 4.000 kr., er bonussen gennemspillet og frigives på spilkontoen. Det betyder ikke noget, hvor meget der satses for pr. spil - det er det samlede krav på 10 x bonus + overførsel, der skal mødes.

13.2.9. Indsatser på gamble- og bonus features er ikke tilladt under Overførselsbonusser. Gevinster vundet fra gamble- og bonus features vil være ugyldige.

13.2.10. For at sikre fair spil og for at undgå bonus snyd, er en maks. indsatsgrænse på 100 kr. gældende pr. indsats indtil gennemspilskravet er mødt. Hvis Spiller bryder denne grænse anerkender Spiller at bonus og gevinster heraf vil være ugyldige. KapowCasino.dk er i sin ret til at bruge diskretion i sådanne sager.

13.2.11. Risikofrie spil tæller ikke med i gennemspilskravet og vil betragtes som uregelmæssigt spil.

13.2.12. Følgende spil må ikke spilles under enhver Overførselsbonus: The Wishmaster, Eggomatic, Lucky Angler, Blood Suckers, Blood Suckers 2, Pimped, Eye of the Kraken, Tower Quest, Jackpot 6000, 1429 Uncharted Seas, Holiday Season, Live Casino spilog Bordspil.

 

13.3. Free Spins

13.3.1. Hvis en Spiller har fået tilbud om Free Spins, skal Spilleren blot logge ind på sin Spilkonto med enten NemID eller MitID og åbne det pågældende spil for rigtige penge, hvorefter antallet af Free Spins vil starte automatisk. Starter det ikke automatisk, bedes Spiller henvende sig til KapowCasino.dks Kundeservice.

13.3.2. Hvis en Spiller har modtaget en bonuskode, skal denne indtastes for at aktivere de Free Spins, hvorefter de vil starte automatisk på spillet, hvortil Spiller har fået dem tilbudt. Spillet skal åbnes for rigtige penge, da gevinster for Free Spins ikke kan gives ud på spil for sjov.

13.3.3. Free Spins skal aktiveres inden for den tidsramme angivet med tilbuddet. Sker det ikke, vil tilbuddet om Free Spins gå tabt. KapowCasino.dk kan i nogle tilfælde vælge at gen-aktivere tilbuddet om Free Spins, selvom tidsrammen er udløbet.

13.3.4. Det maksimale beløb, inkl. gevinster vundet med gevinster fra de Free Spins er 2.500 kr. Alle Free Spins er underlagt et gennemspilskrav på 10 gange værdien. Eksempel: Gennemspilskrav pr. free spin til en værdi af 1 kr. = 10 kr. uanset gevinster vundet heraf. 

13.3.5. For at sikre fair spil og for at undgå bonus snyd, er en maks. indsatsgrænse på 100 kr. gældende pr. indsats på spil indtil gennemspilskravet er mødt. Hvis Spiller bryder denne grænse anerkender Spiller at bonus og gevinster heraf vil være ugyldige. KapowCasino.dk er i sin ret til at bruge diskretion i sådanne sager.

13.3.6. Risikofrie spil tæller ikke med i gennemspilskravet og vil betragtes som uregelmæssigt spil og være ugyldige.

13.3.7. Brud på betingelserne kan resultere i aflysning af eventuelle gevinster.

 

14. Beløbsgrænser

14.1. Spiller kan under 'Min Konto', fastsætte beløbsgrænser på overførsler fra bankkonto til Spilkonto pr. dag, uge og måned. Vi anbefaler brugen af beløbsgrænser med det samme efter registrering for at kontrollere forbruget fra starten af.

14.2. En beløbsgrænse kan til enhver tid forhøjes eller sænkes af Spiller, hvis ikke en anmodning allerede er foretaget forinden. En forhøjet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse vil træde i kraft med det samme. Her skal Spiller være opmærksom på, at sænkning af en beløbsgrænse kan gøre, at Spiller ikke kan spille videre, hvis den grænse allerede er nået inden for de sidste løbende 24 timer.

14.3. KapowCasino.dk kan efter en samlet vurdering til enhver tid fastsætte individuelle grænser for overførsler for den enkelte Spiller, såfremt KapowCasino.dk vurderer, at det ud fra den pågældende Spillers spilmønster eller andre årsager er nødvendigt.

14.4. Alle beløbsgrænser kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af KapowCasino.dk.

15. Klager og uoverensstemmelser

15.1. Såfremt en Spiller ønsker at klage vedrørende KapowCasino.dk, skal denne rettes til KapowCasino.dks Kundeservice

15.2. En klage skal indeholde:

- tydelig information om, at der er tale om en klage
- tydelige og utvetydige oplysninger om klagen
- alle relevante oplysninger, der har givet anledning til klagen
 
Klagen kan afvises hvis ikke ovenstående opfyldes.
 
15.3. Er klagen ikke afgjort indenfor 14 dage, vil Spiller blive informeret om, hvornår en afgørelse kan forventes. 


16. Fortrydelsesret

16.1. Der gælder for køb af spil foretaget på www.KapowCasino.dk ingen fortrydelsesret. Købte spil kan derfor ikke annulleres.