Loading..

Kakaallisut

KapowCasino.dk Danmarkimi eqquiniaanerit kasinonik taaneqartartut internetikkut tuniniarnissaannut akuersissuteqarpoq KapowCasino.dk ingerlaavartumik Spillemyndighedimit misissorneqartarpoq.

 

Unammisumut konto ataaseq

Taamaallaat unammisut ataasiakkaat CPR-normunut ataasiakkaanut unamminernut kontomik ataasiinnarmik pilersitsisinnaapput. Tamanna ilutigalugu KapowCasino.dk unammisoq CPR-normuliamik pilersitsiniarneranik pisinnaatitsinngitsumik nakkutilliissut atugarilersimavaa.

 

Ukiutigut killiliissut

Unamminermut kontomik KapowCasino.dk-mi pilersitsiniaruit 18-leereersimasariaqarputit. Inuit suli 18-iliinngitsut KapowCasino.dk-mi unammissutini peqataanissaat inerteqqutaavoq.

 

Nammineq iluarsaassat, unamminermullu kontop matunera

Kontomi iluarsaassutitit KapowCasino.dk-mi ”Min Konto”-mi nammineq iluarsaassinnaavatit. Tassani qaammatikkaanut, sap. akunnikkaanut ullukkaanut qanoq annertutigisumik unammissuteqarusunnernut killissaq aalajangersinnaavat. Aammalu piffissap ilaani kontorni unammeqataanissaq unitsissinnaavat.

 

Ludomani

Ilinnit uteqqiaffigisamik oorinoorumatuunngorsimasumit imaluunniit ilinnit ilimatsassimasumit qanigisavit ilaat killitassaajunnaarluni uteqqiaffigisaminik oorinoorumatuunngorsimagunartoq pillugu StopSpillet(Uteqqiaffigisamik oorinoorumatuunut ikioqqulluni attaveqarfik) sianerfigisinnaavat. Kinaanerit oqaatiginagu aammalu pisussaaffilersuutiginagu sianersinnaavutit.Telefoni ammasarpoq pingasunngornikkut nal. 10-22 kiisalu sisamanngornikkut-tallimanngornikkullu nal. 10-18. Nalliuttuni matoqqasarpoq.Tlf. +45 70 22 28 25.
 
StopSpillet sianerfigigukku oqaloqatigeqqaassavat sulisoq immikkut sungiusarsimasoq taassumalu paasiniaqqaassavaa oorinoorutaasartut sorliit uteqqiaffigineqalersimanersut.Sulisup apersussavaatit oorinooriaatsit sorliit uteqqiaffigikujunneqarnersut, qanoq akulikitsigisumik aammalu piffissaq qanoq sivisutigisoq atorlugu oorinoortoqartarnersoq, aningaasat qanoq amerlatigisut oorinoorutigineqartarnersut, kiisalu aamma apeqqutigineqassaaq uteqqiaffigisamik oorinoortarnerup kingunipiluisut qanoq ittut misigisarneritit (takusarneritit). Apersuinermi ataasiinnaq qulakeerusunneqartarpoq, tassalu: Tunngaviusinnaasumik paasisaqarsimalernissaq taamalu aqqutigineqarsinnaasut pitsaanersiorlugit tutsuiginartumik iliuuseqarluta ingerlaannaq tamakkulerinermik ilinniarsimasunut ikiorsertinnialersinnaalissagitsigit imaluunniit aamma katsorsarneqalersinniassagitsigit. StopSpilletimi sulisoq periarfissaqarpoq suli sukumiinnerusumik paasisaqarnissaq qulakkeerniarlugu Dansk Ludomani Behandlingimut oqaloqatigitinneqqaqqeqqullutit unnersuussinissaminut soorluttaaq tassani tamakkiisumik katsorsarneqalernissat unnersuussutigisinnaagaa.
 
Dansk Ludomani Behandling suleqatigiiffiuvoq ukununga: StopSpillet (telefonikkut attaveqartarfik), Forsknings Klinikken for Ludomani (uteqqiaffigisamik oorinoorumatuunngorsimasunut katsorsaavik) kiisalu Mindwork Psykologisk Center. Dansk Ludomani Behandlingimit neqeroorutigineqarpoq inuup misigissusai periaasiilu ilorraap tungaanut sangutinniarlugit (kognitiv behandling) sunniuteqarluartumik uteqqiaffigisamik oorinoorumatuunngorsimasunik katsorsaaneq. Taama katsorsaaneq katsorsartittoq kisimiitillugu imaluunniit arlaliutillugit ingerlanneqarsinnaasarpoq.Ilaqutaaguit uteqqiaffigisamik oorinoorumatuumut (oorinoorumatuunngoriaannarmut) illittaaq Dansk Ludomani Behandlingimit siunnersorneqarsinnaavutit ilitsersorneqarlutillu, sooluttaaq oorinoorumatooq ilaqutaasorlu peqatigiisillugit katsorsaasoqarsinnaasoq.
 
StopSpilletimi suleqataasup illit akuersiteriarlutit Dansk Ludomani Behandling qinnuigissavaa ulloq suliffiusoq nalinginnaasoq siulleq qaangiutsinnagu attaveqarfigeqqullutit taamaalillusi qanoq ingerlariaqqittoqarnissaa isumaqatigiinniutigisinnaassagassiuk.Dansk Ludomani Behandlingimi katsorsartinneq, ilaqutaasunut siunnersuineq ilaqutariinnillu peqatigiittunik katsorsaaneq akeqanngilaq. StopSpilleti pillugu annertunermik uani atuagaqarit: http://www.StopSpillet.dk

 

Unammisaqarfimmit unammisaqarnermi ajornartorsiummut

Inuppassuit nuannariinnarlugu unammisarput/pinnguartarput. Taakkununnga aliikkusersorneruvoq assigalugu tv-kkut aallakaatitassiamik malinnaanertut imaluunniit qarasaasiami pinnguarnertut ittumik. Aammalu unnummi fjernsynimi arsaattut nuannernerulaalersinnissaanut taamaattarpugut.Inuilli ilaannut unammissutit qitiunerulersutut inissittarput. Ulluinnaasumi unammissutit aalajangiisuulersarput, ajornartorsiutinillu pilersitsisalerlutik.Unammissuterpit ajornartorsiutaalerneranut takussutit siulliit tassaanerusarput:
 
• Pilersaarutigisannit unamminermut piffissaq annertunerusoq atorpat.
• Pilersaarutigisannit unamminermut aningaasat amerlanerusut – imaluunniit akissaqartitatit – atorpatit.
• Manna tikillugu isumagisartakkatit soqutigisatit allat sanioqquttalerpatit.

Unamminermik ajornartorsiuteqaruit immaqa makku misigisassavatit:
• Annaasatit pissarsiareqqinniarlugit unammivutit.
• Qanoq oorit qanoq amerlatigisut unammissutiginerlugit salluliorputit.
• Unamminerit toqqorterniarlugu sumiinnerit sunillu suliaqarnerit pillugit salluliorputit.
• Suliffimmut, ilinniarnermut imlt. ilaqutanut pisussaaffiit sanioqquppatit aamma/imlt. puigorpatit.

 

Ludomaniip malitsigisai

Ingasaallugu unammisarnerup aningaasaqarnikkut ajornartorsiutit malitsigisinnaagai qularutaanngilaq, taamaalineranillu inuuniarnermut pissutsinut atugarisaasartunullu sunniuteqarfiusarlutik.Tamakku saniatigut ludomanit ingammik imigassamik aamma/imlt. aanngajaarniutinik atuinerlunnissamut, aammalu annilaanganermik isumatsassimangaanermillu nappaateqarnernut assigiinngitsorpassuarnut aarleqquteqarfiulluartarnerat misissuinerit arlallit takutippaat.Unamminermik ajornartorsiuteqarneq aamma ilaqutariinnermi inuunermut assorsuaq sunniuteqarpoq. Avittoqartarneq annertunerujussuarnut ludomaninut eqquisartoq misissuinerit arlallit takutippaat – kisitsiseqarporlu inuunerup ingerlanerani ludomanit arlaleriarlutik avittarnermik misigisaqartartut amerlanerujussuunerannik allaat takussutissiisut.Kiisalu meeqqat angerlarsimaffimmi ludomaniimik atugaqarfiusumi alliartortut misigissutsikkut peqqissumik ineriartortuunngitsut, taamaalillutillu tarnikkut ajornartorsiutaasunut attortialersartut paasineqarsimavoq. Nunatsinni isumassuisarfinnut najukkat uani nassaarikkit:
 
Ludomani i mik isumassuiarfiitKatsorsaavik Nuuk a/sNoorlernut 223900 Nuuk. Tlf. +299 314 410 og +299 326 811

Uani ludomaneeqarnersutit imminut misilissinnaavutit: https://www.stopspillet.dk/

Ludomaneqartumut ilaqutaanersutit uani misilissinnaavat: https://www.stopspillet.dk/

 

ROFUS

Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS – Piumassutsiminnik Unammisarunnaartunut Nalunaarsuiffik) tassaavoq qarasaasiakkut toqqaannartumik atuukkallartussamik imaluunniit atuutiinnartussamik piumassutsiminnik unammisarunnaarnissamik kissaateqarsimasunut unammisartunut tamanut nalunaarsuiffik. Nalunaarsuiffik Spillemyndighedenimi (Unammissutsinut oqartussaaffiusumi) inissisimavoq, taannalu nalunaarsuiffiup ingerlannissaanut akisussaaffeqarpoq.Unammisartutut nalunaarsuiffimmi nalunaarsugaanissamut kissaateqaruit ugguuna tamanna pisinnaavoq: https://www.rofus.nu/

 

Spillemyndigheden (Unammissutinut oqartussaaffik)

Skatip ataani Spillemyndighedip KapowCasino.dk misissuisarlunilu nakkutilliisuuvoq, ilanngullugit unammissutini isumannaallisaanerit, pissarsiassat agguataarneri, kiisalu naalagaaffimmut akitsuutissap naatsorsornera.

 

Casinomut immikkut ittut

Casinomi unammissutinut piffissaq qanoq annertutigisoq atorniarnerlugu killissaq inississinnaavat. Killissaq taanna qaangerukku skærminni mianersoqqussut saqqummissaaq.Aammalu Casinomik unammissutini atugassatut pilersaarutigisannut tulluarsakkamik nammineq annaasassatut killissarisassat inissisinnaavat. Immeraanermut akiliutit ataasiakkaanut tamanut 10 øriinnartut annikissuseqarsinnaapput.

 

Pisoqalinerit maalaaruteqartarnerillu

Unammissutini KapowCasino.dk-mi pisiani:

PISOQALINERIT
Ullormit makitsiffiusumit imaluunniit unamminerup naammassinerata kingorna kingusinnerpaamik ukiut pingasut qaangiunneranni KapowCasino.dk-mi unammissummut pisiarineqartumut saaffiginnissut, qanorluunniit eqqugarisaq annertutigigaluarpat KapowCasino.dk ingerlanneqassaaq. Piffissaliissut taanna qaangerneqarpat eqqugarisamut pisinnaatitaaffeqarneq annaaneqassaaq.
 

MAALAARUTEQARTARNERIT
KapowCasino.dk eqquiniarnermik neqerooruteqarfigisaatut pisut, KapowCasino.dk nalunaarutigisimasaanut inernerisanut tunngatillugit maalaarutaasut pisut naammassinerisa kingorna kingusinnerpaamik ullut 30-t qaangiunneranni KapowCasino.dk tigusimassavai. Maalaarutip tunniunneqarnissaanut ikiorsiissutitut immersugassaq immikkut ittoq KapowCasino.dk Kundeservicerimut saaffiginninnermi tunniunneqarsinnaavoq, imaluunniit KapowCasino.dk aqqutigalugu aaneqarsinnaalluni. KapowCasino.dk aalajangiussinera pillugu maalaaruteqartoq allakkatigut nalunaarummik pissarsissaaq.